Būsto įsigijimo naujovės - ką reikia žinoti gyventojams ir vystytojams?

1/5/20242 min read

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimai, leidžiantys parduoti gyvenamosios paskirties patalpas (butus) tik visiškai baigtuose objektuose. Šis reikalavimas taikomas patalpoms, esančioms trijų ir daugiau butų daugiabučiuose pastatuose ar gyvenamosios paskirties patalpoms, esančioms kitų paskirčių pastatuose. Reikalavimas dėl 100 proc. baigtumo netaikomas statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, tiesiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas, išskyrus atvejus, kai yra sudaryta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Pagrindinis gyventojams ir vystytojams kylantis klausimas - ką reiškia minimas 100 proc. baigtumas, kokie darbai / įranga slepiasi po šia sąvoka.

Pagal Statybos įstatymą, pastato statyba laikoma užbaigta (100 proc. baigtumas) tada, kai yra baigti visi statybos darbai ir surašomas statybos užbaigimo aktas. Tačiau baigtumo sąvoka taip pat neatsiejama nuo pastato projekto vertinimo - pastatas laikomas 100 proc. baigtu tuomet, kai jis pilnai pastatytas taip, kaip numatyta statinio projekte, kurio turinį apibrėžia teisės aktai.

Advokatė Donata Juozumienė atkreipia dėmesį, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai neįtvirtina pareigos pastato projekte numatyti visus būsto apdailos darbus, 100 proc. baigtumas siejamas iš esmės su tais statybos sprendimais, kurių pats gyventojas savo jėgomis negalėtų atlikti - visų pastato konstrukcijų pastatymu, inžinerinių sistemų įrengimu, aplinkos sutvarkymo darbų atlikimu ir pan. Todėl būsto pirkėjai ir toliau galės be jokių trukdžių įgyvendinti jų pačių pasirinktas dizaino idėjas ir sprendimus. Žinoma, jeigu pastato projekte nekilnojamojo turto vystytojas numatė ir vidinių darbų atlikimą - sienų dažymą, grindų klojimą ir pan., tai butą tokiame pastate bus galima įsigyti tik tuomet, kai visi šie projekte numatyti darbai bus pilnai įgyvendinti

Įstatymo pakeitimai dėl 100 proc. baigtumo reikalavimo taikomi tik sudarant pagrindines pirkimo - pardavimo sutartis, preliminariosios sutartys ir toliau galės būti sudaromos neužbaigus pastato statybos, ankstyvojoje projekto vystymo stadijoje. Tačiau reikėtų nepamiršti, jog preliminari nepastatyto buto pirkimo - pardavimo sutartis neužtikrina jos įvykdymo, nes objekto, dėl kurio susitariama, dar nėra. Todėl rekomenduojama prieš bet kokį sandorį atidžiai susipažinti su pastato projektu, išsiaiškinti su projekto vystytoju visus klausimus dėl 100 proc. baigtumo koncepcijos konkrečiame projekte, ir sandorius sudarinėti tik išsiaiškinus visas šias aplinkybes.

Aptarti pakeitimai taikomi tiems objektams, kuriems statybą leidžiantys dokumentai išduoti po 2024 m. sausio 2 d. Jeigu asmens prašymas dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo yra priimtas dar iki 2024 m. sausio 2 d., tokiu atveju statybą leidžiantį dokumentą išdavus net ir po 2024 m. sausio 2 d., reikalavimai dėl 100 proc. baigtumo nebus taikomi.